(+84) 965 64 5335 / (+84-24) 3644.9988 info@margaretcruises.com

THÔNG SỐ TÀU

 

margaret fact figures

 

 Tên tàu  Margaret Cruises
 Số lượng tàu  01
 Tiêu chuẩn  5 sao
 Hoạt động từ  15/09/2018
 Chiều dài  45,4m
 Chiều rộng  10m
 Kết cấu  4 tầng: tầng dưới/tầng giữa/tầng trên và Sundeck
 Số lượng phòng  25 phòng
 Số khách tối đa  48 người lớn